تصفح

Comune di
Casale sul Sile
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

23/10/2020     PRIMARIE SECONDARIE
MENU' HALLOWEEN

Si allega locandina per menù di Halloween del giorno 28/10/2020

MENU

23/10/2020     PRIMARIE SECONDARIE
MENU SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

Si allega il menù per le Scuole Primarie e Secondaria valido dal 26/10/2020 al 20/11/2020

MENU

25/09/2020     PRIMARIE SECONDARIE
MENU SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

Si allega il menù per le Scuole Primarie e Secondaria valido dal 28/09/2020 al 23/10/2020

MENU

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى